Distribuce pojištění a zajištění

Úvod Informace Distribuce pojištění a zajištění

Samostatný zprostředkovatel je oprávněn ve smyslu § 6 ZDPZ zprostředkovávat pojištění jako pojišťovací agent pro dále uvedené pojišťovny. Poradce, který jedná jménem a na účet samostatného zprostředkovatele jako jeho vázaný zástupce, může mít z různých důvodů rozsah pojišťoven, pro které je oprávněn zprostředkovávat pojištění, užší. V takovém případě jsou některé pojišťovny škrtnuty:

IČO Obchodní název subjektu Adresa sídla / bydliště      3450872 D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR Vyskočilova 1481/4, 14000 Praha28225619 INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka Hvězdova 1689/2a, 14000 Praha40763587 NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku Nádražní 344/25, 15000 Praha3387623 NOVIS Pojišťovna, odštěpný závod Česká republika Národní 973/41, 11000 Praha47115971 Allianz pojišťovna, a.s. Ke Štvanici 656/3, 18600 Praha28195604 AXA pojišťovna a.s. Lazarská 13/8, 12000 Praha61859524 AXA životní pojišťovna a.s. Lazarská 13/8, 12000 Praha63998530 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pobřežní 665/23, 18600 Praha45534306 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice25073958 Direct pojišťovna, a.s. Nové sady 996/25, 60200 Brno61858714 ERGO pojišťovna, a.s. Vyskočilova 1481/4, 14000 Praha45272956 Generali Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 11000 Praha46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Římská 2135/45, 12000 Praha47116617 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pobřežní 665/21, 18600 Praha60197501 Slavia pojišťovna a.s. Táborská 940/31 14000 Praha49240480 UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 810/136, 16000 PrahaSamostatný zprostředkovatel i poradce jsou registrováni pro tuto činnost v elektronickém registru u České národní banky (ČNB). Tuto skutečnost lze ověřit na internetových stránkách www.cnb.cz nebo přímo v sídle ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03. Samostatný zprostředkovatel nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu v pojišťovnách, jejichž produkty zprostředkovává. Stejně tak žádná z těchto pojišťoven ani žádná její ovládající osoba nemají žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu samostatného zprostředkovatele

Samostatný zprostředkovatel je odměňován prostřednictvím provizí od pojišťoven, která se odvíjí v případě sjednání nové pojistné smlouvy od výše sjednaného pojistného (čím vyšší pojistné, tím vyšší provize) nebo v případě změny pojištění na základě navýšení pojistného (čím vyšší navýšení pojistného, tím vyšší provize). Poradce je pak odměňován podílem na provizi, kterou samostatný zprostředkovatel obdrží od pojišťovny. Klient neplatí poradci ani samostatnému zprostředkovateli žádnou odměnu, protože ta je již zahrnuta v provizi od pojišťovny, resp. v ceně pojištění.

Klient (vč. pojištěného a oprávněné osoby z pojištění) může v případě nespokojenosti s jednáním poradce podat stížnost na činnost poradce přímo v sídle samostatného zprostředkovatele, písemně na adresu sídla samostatného zprostředkovatele nebo elektronicky emailem na adresu samostatného zprostředkovatele. Klient může podat stížnost na činnost samostatného zprostředkovatele nebo poradce ústně nebo písemně u České národní banky, na adrese Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03 nebo prostřednictvím elektronického formuláře ČNB (více informací na www.cnb.cz). Klient může dále podat žalobu u věcně a místně příslušného soudu. V neposlední řadě je tu možnost mimosoudního řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra (více informací zde: www.finarbitr.cz, kde je rovněž formulář pro podání návrhu na zahájení řízení) a v případě neživotního pojištění u České obchodní inspekce: www.coi.cz.

     Vstup pro členy    Informace pro klienty    Podmínky užití    Plánované akce    Informace o zpracování osobních údajů    Reklamační řád